ელექტრონული სწავლების საიტის (Moodle) სახელმძღვანელო

აქედან გადმოიწერთ საიტის გამოყენების სახელმძღვანელოს